Tuesday, 10 May 2011

ISTIDRAJ

Bismillahirrahmanirrahim

Merujuk kepada Mu’jam Arab Asasi , takrif ISTIDRAJ yang di tulis dalam kamus ini ialah sesuatu penipuan yang membawa kepada satu perbuatan yang tidak dikehendaki.


Jika dikata:" Istidrajullah al-abda"(Allah mengistidrajkan hambanya) membawa makna setiap kali hambaNya (insan) membuat, menambah atau memperbaharui kesalahan yang baru, maka setiap kali itu juga Allah akan membuat, menambah atau memperbaharui nikmatNya ke atas hambaNya itu dan setiap itu juga Allah membuatkan hambaNya itu lupa untuk memohon ampun atas dosa yang dilakukan terhadapnya dan setiap itu juga Allah akan mengambilnya sedikit demi sedikit (beransur-ansur) dan Allah tidak mengambilnya dengan cara yang mengejut.


Allah berfirman di dalam ayat 182 Surah Al-A'raf yang bermaksud :"Orang2 yang mendustakan ayat-ayat Kami (Allah), nanti akan Kami {binasakan mereka itu dengan beransur-ansur } sedang mereka tidak tahu."


Maksud ayat dari surah al-A’raf diatas, adalah maksud "istidraj" yang sedang kita bincang sekarang. Iaitu ia membawa makna "Istidraj" suatu perkara yang di luar adat kebiasaan yang belaku terhadap seseorang insan bertujuan untuk membinasakan 'insan' tersebut dengan cara beransur-ansur atau tidak disedari atau sedikit demi sedikit dan bukan mengejut. Jika kita beriman benar-benar pada Allah, Insya Allah takkan terjadi "istidraj" pada kita.


Ketika mana Tentera Islam mendapat harta Kisra (Maharaja Parsi) maka Saidina Umar Al-Khattab telah berkata: ["Wahai Tuhan! Aku ingin meminta perlindungan dari engkau dari menjadi orang yang mendapat "Istidraj" kerana aku mendengar Engkau berfirman (maksud ayat 182 Surah Al-A'raf) :Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami(Allah), nanti akan Kami binasakan mereka itu dengan beransur-ansur sedang mereka tidak tahu" ]Istidraj: "diberi kepada mereka nikmat dan dihilangkan kepada mereka erti kesyukuran".Professor Dr.Qahtan Ad-Duri (salah seorang pensyarah di Universiti Al al-Bayt, Jordan) telah berkata di dalam bukunya Usuluddin Al-Islami:

Al-Istidraj :-Iaitu perkara luar biasa yang berlaku ke atas orang Fasik atau Kafir sebagai tipu daya buat mereka. Ia akan menambahkan lagi kejahilan dan kebodohan mereka sehinggalah balasan Allah s.w.t menimpa mereka di dalam keadaan mereka lupa.
Allah s.w.t telah berfirman di dalam ayat 44 - 45 surah Al-An'am yang bermaksud:


"Tatkala mereka lupa akan apa yg diperingatkan kepada mereka, Kami bukakan bagi mereka beberapa pintu tiap-tiap sesuatu (nikmat dan kesenangan), sehinggalah apabila mereka telah bersuka ria dengan (kesenangan) yang mereka dapat itu, lalu dengan tiba-tiba Kami siksa mereka, sehingga mereka berputus asa." -44-


"Maka dihapuskanlah akhirnya kaum yang aniaya; dan pujian-pujian bagi Allah Tuhan Semesta Alam" -45-


Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud:"Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hambaNya di dunia ini apa yang hamba itu suka atau berhajat, sedangkan hambaNya itu tetap dalam kemaksiatannya maka itulah ISTIDRAJ". Selepas itu Rasulallah s.a.w pun membaca ayat tadi 44- 45 (surah Al-An'am) yang bermaksud... (sila rujuk makna ayat 44 dan 45 pada perenggan yg tersebut tadi).

0 comments:

Post a Comment